Algemene Voorwaarden

Meer dan ziekenvervoer

AMBULANCECENTRUM ANTWERPEN BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade aan kledij en meegenomen bagage. Niet-patiënten kunnen eventueel op hun verzoek meerijden, dit echter op eigen risico. Alle klachten in verband met het vervoer dienen geformuleerd schriftelijk en binnen de 5 dagen na het vervoer. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer aanvaard worden. Al onze facturen zijn betaalbaar onmiddellijk bij ontvangst en uitsluitend door storting op onderstaande rekeningnummers. Bij gebrek aan betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum wordt, zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd met 15 %, met een minimum van 61,00 euro. De aldus samengestelde bedragen zijn te verhogen met een vertragingsinterest van 1% per maand, vanaf de factuurdatum. Elke begonnen maand wordt aangerekend als een volledige maand. Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Vrijstelling BTW artikel 44, § 2, 1° van het BTW-Wetboek.

%d bloggers liken dit: